Sponsorat af Modelflyveklubben Silkeborg El & Svæv – 2019

Sponsorat af Modelflyveklubben Silkeborg El & Svæv – 2019

ABC Flight Academy ApS har fornyet sin sponsoraftale med Modelflyveklubben Silkeborg El & Svæv hvor vi yder et beløb til klubbens drift og deres store ungdomsarbejde.

Silkeborg El & Svæv har etableret en af landets største ungdomsafdelinger og ABC Flight Academy ApS vil gerne være med til at bakke op om gode initiativer.

Silkeborg El & Svæv har et dejligt klubhus og et meget flot flyveplads i udkanten af Silkeborg, hvor der kun flyves med eldrevne modelfly, hotliners og ikke mindst racerdroner og andre multirotor droner.

ABC Flight Academy ApS har flere gange haft fornøjelsen at låne klubhus og flyvepladsen i forbindelse med dronekurser som vi ofte afholder i Silkeborg, når vi er i det jyske.

Formålet med vores sponsorat er at etablere et samarbejde, som er til fordel for begge parter. Vi er jo ikke blinde for at noget af vores “fødegrundlag” ligger ude i modelflyveklubberne, hvor mange rigtig dygtige piloter måske har et ønske om at gøre deres hobby til et levebrød.

Fra tid til anden kommer ABC Flight Academy ApS forbi klubben, hvor vi lejer klubhuset og flyvepladsen i forbindelse med vores dronekurser – Og her er klubbens medlemmer altid velkomne til at kigge forbi og se hvordan det foregår når flyveprøvekontrollanten har en kommende professionel dronepilot oppe til flyveprøve – Og måske også se og prøve nogle af de rigtig store professionelle droner.

ABC Flight Academy ApS ser det også som en naturlig ting at være medlem af Modelflyvning Danmark og der igennem støtte det arbejde MDK gør for modelflyveklubberne rundt i landet.

drone

Læs mere om vores dronekurser