Andre kurser

Udover de godkendte droneførerkurser har vi mulighed for at tilbyde andre dronerelaterede kurser via vores samarbejdspartnere:

Typekurser på specifikke dronemodeller, f.eks. SenseFly eBee
Foto og videokurser
Orthografi
Thermografi
Pix4D
Beredskabsflyvning

Merit til dronebevisfor danske eller udenlandske operatører

Merit vurdering – ABC Flight Academy ApS er godkendt til at foretage merit vurdering af danske og udenlandsk droneførere eller operatører, med henblik på udstedelse af et midlertidigt eller permanent dronebevis uden de nødvendigvis skal have det fulde dronefører kursus og teoriprøve.

merit vurdering
Pilatus PC-12

Du kan som pilot eller indehaver af udenlandsk dronebevis få merit for dele af din tidligere uddannelse.

Har du for eksempel et PPL, CPL, LAPL, S-, eller UL-certifikat eller lignende, har vi en godkendt uddannelse, hvor du kun skal have teoriundervisning og teoriprøve i de moduler der er helt drone relaterede.

Der er ikke nogen standardregler for hvilke certifikater som giver hvilken merit, så kontakt os med dokumentation for din certificering.

Vi kan derved give dig svar på hvor meget merit du kan opnå i forbindelse med dit dronebevis.

Tilmeld dig til dronekursus