Dronepilot kurser

Dronepilot kurser kan skræddersyes efter dine behov

2-dages Kat 1A dronekursus – 2 dages teorikursus afsluttende med teoriprøve, som giver tilladelse til professionel flyvning i bymæssige områder med droner i kategori 1A, multirotor og/eller fastvingede.

3-dages Kat 1B eller 2 dronekursus – 2 dages teorikursus, efterfulgt af 1 dags praktisk flyvning og flyveprøve , som giver tilladelse til professionel flyvning i bymæssige områder med droner i kategori 1B eller 2, f.eks. DJI Inspire 1, DJI Matrice 100 eller i kategori 2, som f.eks. DJI S1000 og DJI Matrice 600.

1-dags suppleringskursus hvor du kan opgradere dit dronebevis i kategori 1A til et kategori 1B og/eller 2 dronebevis.

1-dags suppleringskursus for tilladelse til natflyvning i bymæssige områder.

1-dags suppleringskursus – Periodisk flyvetræning for dronepiloter der har mistet flyvestatus pga for lav flyvetid.

1- dags suppleringskursus – Redundansflyvning med Hexa og Octo multirotorer.

Dronekursus til Kategori 2

Teori- og flyveprøver

ABC Flight Academy ApS er godkendt til, på vegne af Trafik- og Byggestyrelsen, at afholde teorikurser, teoriprøve og flyveprøver. Du skal med andre ord ikke bestille tid hos prøvesagkyndig og vente på at få udstedt dronebeviset – det ordner vi med det samme ved afslutningen af kurset.

Generelt om prøver i forbindelse med et dronekursus

For at kunne få udstedt et dronebevis, skal man bestå en skriftlig teoriprøve, samt evt. en praktisk flyveprøve efter Trafik- og Byggestyrelsens retningslinjer.

Den praktiske flyveprøve er kun obligatorisk ved udstedelse af dronebevis kategori 1B eller 2.

For at kunne gå til den praktiske flyveprøve skal man have gennemført både den teoretiske og praktiske del af drone uddannelsen. Det er altså først tilladt, at aflægge flyveprøven efter overstået undervisning og en bestået teoriprøve.

Efter endt uddannelsesforløb er det muligt at aflægge én ordinær prøve og op til 2 omprøver. Består man ikke efter 3. forsøg, skal man gennemgå et nyt teoretisk / praktisk uddannelsesforløb for at komme til prøve. Prøverne skal være afholdt senest 3 måneder efter uddannelsens afslutning og senest 6 måneder efter uddannelsens start.

Teoriprøven til et dronekursus

Den skriftlige teoriprøve afholdes umiddelbart efter afslutning af den teoretiske undervisning, hvor beståelse giver adgang til et dronebevis kategori 1A.

Prøven består af 30 multiple-choice spørgsmål med 4 svarmuligheder, hvor ét svar er rigtig. Teoriprøven består af spørgsmål i vægtede proportioner fra samtlige emner på dronekurset.

For at bestå teoriprøven skal man svare rigtigt på mindst 24 spørgsmål.

 • Prøven varer 45 minutter.
 • Der er kun tilladt at benytte udleverede kort, tabeller og lignende.
 • Noter, lærebøger og lignende hjælpemidler er ikke tilladt.
 • Mobiltelefoner, computere og tablet er ikke tilladt.

Umiddelbart efter teoriprøven vil du få at vide om du har bestået eller ej.

Hvad får jeg for pengene på et dronekursus hos ABC Flight Academy?

Hos os er prisen er for et dronekursus en garanteret totalpris – Vi har INGEN tillæg for kursusmaterialer, prøver eller andre skjulte ekstra gebyrer.

 • Teorikursus – 2 dage, minimum 15 timer, men oftes op til 20 timer
 • Kursusmaterialer – ABC Flight Academy Dronehåndbog, med tillæg, ca. 200 sider
 • Teoriprøve – op til 3 forsøg, inkluderet
 • Ansvarsforsikring der dækker i forbindelse med skoleflyvning, inkluderet
 • Praktisk flyvetræning med erfarne instruktører
 • Gratis lån af ansvarsforsikrede kategori 1A, 1B eller 2 droner i forbindelse med praktisk flyvetræning og flyveprøve
 • Tilbud om at prøve at flyve en Kategori 2 drone på 14 kg, også selvom du kun skal have et Kat 1A eller Kat 1B dronebevis
 • Praktisk flyveprøve til Kat 1B eller 2 – op til 3 forsøg, uden ekstra gebyrer
 • Administrationsgebyr for indberetning til Trafikstyrelsen inkluderet
 • Gebyr til Trafikstyrelsen for udstedelse af dronebevis inkluderet
 • Råd og vejledning i forbindelse med tegning af ansvarsforsikring
 • Råd og vejledning inden du køber en drone

Vi har tegnet en speciel drone forsikring for vores dronekursus aktiviteter
Fremover er du som kursist dækket af vores helt specielle drone ansvarsforsikring.
Både når du flyver med ABC Flight Academy´s droner eller hvis du flyver med din egen drone, og ikke selv har fået tegnet en ansvarsforsikring endnu, så er du dækket 100% ind hvis der skulle ske et uheld.

Det er dog kun i forbindelse med skoleflyvning i vores regi, og kun på de flyvepladser vi har aftaler med, denne forsikring gælder. Vi alligevel valgt at tage dette skridt for at sikre vores kursister ikke pludselig står med et erstatningskrav i forbindelse skoleflyvning.

Se vores Dronekursus program

Tilmeld dig til dronekursus