Driftshåndbog til din virksomhed?- ikke et krav men..

I bekendtgørelse BEK 1256 er der ikke et direkte krav om drifthåndbøger  når der opereres med droner i bymæssige områder.

Reglerne for droneflyvning er omfattende.

Det skyldes, at der er en række flyvesikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med at flyve med droner i et tætbefolket land som Danmark.

Dog er der et indirekte krav om drifthåndbøger i forbindelse med særlige tilladelser til operationstyper med forhøjet flyvesikkerhedsmæssig risiko.

For at få en særlig tilladelse skal dette dokumenteres med en risikovurdering, og procedurer for at imødegå den forhøjede flyvesikkerhedsmæssige risiko.

Når man har en række af disse procedurer, samles de normalt i en procedurehåndbog – også kaldet en drifthåndbog.

Dog er det sådan at denne bekendtgørelse BEK 1256 kun omhandler professionel operation med droner indenfor bymæssige områder.

Er der andre grunde til at investere i en drifthåndbog?

Vore driftshåndbøger bliver som standard udarbejdet som en kombineret DK/ENG-udgave.

Ved opgaver i udlandet kan det blive nødvendigt at søge om godkendelse til at flyve i det pågældende land.

I et sådan tilfælde er det en stor fordel, at drifthåndbogen også er på engelsk.

Flere af vores kunder har opnået flyvetilladelse i udlandet, hvilket er svært med en drifthåndbog der kun er på dansk.

Driftshåndbogen vil, som udgangspunkt, kun forholde sig til danske bestemmelser.

Disse er dog baseret på internationale standarder, hvorfor der ofte er sammenfald mellem danske og udenlandske regler.

Skal du flyve erhvervsmæssigt på Færøerne eller på Grønland i bymæssige områder er der stadig et lovkrav om en drifthåndbog.

Der er mulighed for at få tilpasset en drifthåndbog med svenske regler, således du også kan få godkendelse i Sverige.

Og en bonusgevinst – hvis du er godkendt ”dröneoperatör” i Sverige, kan du umiddelbart også opnå en godkendelse i Finland.