Dispensation til erhvervsmæssig flyvning på Færøerne og Grønlandudenfor bymæssige områder

Dispensation til erhvervsmæssige flyvning med droner i bymæssige områder.

På Færøerne og Grønland kræver stadig en dispensation iht BL 9-4BL 9-4A og AIC-B 8/14 .

Og indtil videre er et dansk dronebevis, alene, ikke gældende på Færøerne og Grønland

BL 9-4 er meget restriktiv for operatører der ønsker at flyve i bymæssige områder.

Og det kan derfor være aktuelt, for langt de fleste erhvervsmæssige operatører, at få dispensationer eller særlige godkendelser for reglerne i BL 9-4.

Ellers bliver det vanskeligt at foretage en række operationer indenfor lovens rammer.

Dispensation til flyvning på Færøerne
Anders Brogaard på Færøerne

En dispensation skal søges i henhold til AIC-B 08/14, og dette cirkulære kræver blandt andet at der foreligger en driftshåndbog.

Der er dog en mulighed for at få en dispensation for kravet til en driftshåndbog i henhold til AIC-B 13/18

At skrive en driftshåndbog selv er et omfattende og tidskrævende arbejde, som mange opgiver eller går i stå med.

Vi kan udarbejde driftshåndbogen for dig – og få den godkendt.

At skrive en driftshåndbog selv er et omfattende og tidskrævende arbejde, som mange opgiver eller går i stå med.

Luftfartsreglerne er komplicerede, der bruges mange fagudtryk, og i det hele taget er det det svært at gå til for mange.

Hos Airborne Consult ApS har vi mere end 45 års erfaring inden for luftfartsbranchen og er vant til Trafik- og Byggestyrelsens sprog.

Vi kender de processer, der foregår i forbindelse med en dispensation ansøgning og godkendelse til erhvervsmæssig brug af droner.

Vi har stået for udarbejdelsen af ca. 110 driftshåndbøger og dispensation til operatører i Danmark, Færøerne og Grønland.

I kategori 1A – 1B – 2 for enten multirotorer, fastvingede eller helikoptere.

Vi har endvidere assisteret en række danske droneoperatører i forbindelse med at blive godkendt i Sverige og Finland, og vice-versa for svenske operatører der er blevet godkendt i Danmark.

Driftshåndbogen er samtidig din kvalitetshåndbog, der sikrer, at du altid følger lovens retningslinjer.

Og leverer et kvalitetsprodukt til dine kunder.

En driftshåndbog er ikke et statisk dokument, der bliver skrevet én gang for alle – og derefter bliver sat ind på en hylde.

Det er et dokument, der hele tiden skal være tilpasset virksomhedens operationsmønster. Den skal holdes ajour – og det kan vi også klare for dig.

Drag fordel af Airborne Consult ApS ekspertise og netværk.

Vi udvikler stadig driftshåndbogen efter sidste nye lovgivning og operative erfaringer fra hele vores kundekreds.

Systematiske risikoanalyser er en del af Airborne Consult ApS konsulentarbejde med udvikling af driftshåndbøgerne.

Og Standard Operation Procedurer og Operative Begrænsninger.

Vi deltager proaktivt i diverse fora og branchenetværk, hvor vi forsøger at påvirke lovgivning og standarder på området.

Til både nuværende og kommende kunders fordel.

Benyt dig af vores erfaring, så kan du gøre det det, du er rigtig god til – mens vi gør det, vi er rigtig gode til.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.