Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring til erhvervsmæssig flyvning med droner:

Der er lovkrav om at der skal tegnes en særskilt forsikring for droner der anvendes til erhvervsmæssig flyvning.

Det er ejeren af dronen der skal tegne denne.
Vi kan ikke formidle ansvarsforsikringer, det kræver en særlig godkendelse af Finanstilsynet, som vi ikke har.

Men vi har kontakt til alle de forsikringsselskaber der tegner ansvarsforsikringer til erhvervsmæssigt anvendte droner.

Og kan give dig et godt råd om hvor du får den bedste og billigste ansvarsforsikring.

Der passer til din virksomhed og operationsmønster.

Ansvarsforsikring til fritidsmæssigt anvendte droner og modelfly:

Vi har været i dialog med flere forsikringsselskaber, i forbindelse med de kommende krav til at alle fritidsmæssigt anvendte droner.

Og modelfly fremover skal være ansvarsforsikret.

Det ser ud til at flere forsikringsselskaber overvejer at ændre deres betingelser så en almindelig husstandsforsikring dækker for droner der flyves i fritidsmæssig sammenhæng.

Men ellers opfordrer vi til at man melder sig ind i en modelflyveklub under Modelflyvning Danmark.

Og via sit medlemskab er dækket af deres kollektive ansvarsforsikring.

Tilmeld dig til dronekursus